1. Lämpligt och passande innehåll: Musiken ska vara åldersanpassad och innehålla texter och teman som är lämpliga för elever.

  2. Inga olämpliga eller stötande material: Undvik texter, bilder eller musikaliska element som kan vara stötande, vulgära, våldsamma eller på annat sätt olämpliga.

  3. Säkerhets- och sekretessaspekter: Se till att uppladdningen av musik följer lagar och regler gällande elevers integritet och säkerhet online. 

  4. Pedagogiskt värde: Musik riktad mot elever kan gärna ha en pedagogisk dimension. Det kan vara texter som lär barn om olika ämnen, sånger som hjälper till att utveckla språkliga färdigheter eller musik som främjar kreativitet och fantasi.

  5. Öppen kommunikation och feedback: Vi är öppna för att ta emot feedback från föräldrar, lärare och elever för att förbättra musikens kvalitet och innehåll. 

  6. Föräldraövervakning och feedbackmöjligheter: Vi erbjud vårdnadshavare verktyg för att övervaka barnens aktiviteter på webbplatsen och ge dem möjlighet att ge feedback eller rapportera innehåll som kan vara olämpligt.

Genom att följa dessa regler kan webbplatsen för musik riktad till barn skapa en säker, stimulerande och pedagogiskt givande miljö för unga användare. Det är viktigt att kontinuerligt utvärdera och anpassa reglerna för att säkerställa att de fortsätter att möta behoven och förväntningarna hos målgruppen av barn och deras vårdnadshavare.