Citat Skolverket ”Musik får användas i undervisningssyfte utan att du behöver något tillstånd. Det gäller musik som ni lyssnar på eller framför i klassrummet. Ska ni däremot arrangera en elevkonsert eller spela musik i allmänna utrymmen så behöver skolan en licens. Med allmänna utrymmen avses exempelvis korridorer, matsal eller kafeteria.

Om det inte är någon utomstående som gör inspelningen får du dessutom spela in lärares och elevers egna liveframträdanden. Däremot får du inte kopiera musiken eller inspelningarna och sprida dem vidare. Att använda Youtube-inslag i undervisningen är tillåtet, förutsatt att klippet i sig är lagligt.”

Förbättrar koncentration och fokus: 

Musik kan hjälpa till att skapa en lugn och behaglig arbetsmiljö som underlättar koncentrationen. För vissa elever kan musik fungera som en bakgrund som minskar distraktioner och hjälper dem att fokusera på uppgifterna.

Stimulerar kreativitet:

Musik kan inspirera och stimulera kreativiteten. Vissa typer av musik kan öppna upp sinnet och underlätta för elever att tänka utanför boxen, vilket kan vara särskilt användbart vid kreativa uppgifter eller problemlösning.

Reducerar stress och ångest:

Musikens lugnande effekt kan minska stress och ångest hos eleverna. Det kan skapa en mer avslappnad atmosfär i klassrummet och hjälpa eleverna att hantera eventuell stress kopplad till studier eller prov.

Stärker motivation:

Att lyssna på favoritmusik under skolarbetet kan öka motivationen. Det kan göra uppgifterna mer njutbara och öka den allmänna entusiasmen för att utföra dem.

Förbättrar minnet:

Musik har visat sig vara förknippad med minnesförbättring. Vissa studier antyder att musik kan förbättra minnesfunktionen, vilket kan vara användbart vid inlärning och minnesbaserade uppgifter.

Skapar en positiv atmosfär:

Rätt typ av musik kan bidra till att skapa en positiv och uppmuntrande stämning i klassrummet. Det kan förbättra relationerna mellan eleverna och läraren och skapa en mer trivsam miljö för lärande.

Ansvar:

Det är dock viktigt att notera att effekterna av musik kan variera beroende på individuella preferenser. Vissa elever kan uppleva att musik blir en distraktion istället för att hjälpa dem att fokusera. Därför är det viktigt att vara flexibel och ta hänsyn till olika elevers behov och preferenser när man överväger att införa musik i skolarbetet.